Avís Legal

AVÍS LEGAL I CONDICIONS D'ÚS

Aquest lloc web ha estat creat per, GRUPO OPTICALIA-SUN PLANET, S.L.U., amb caràcter informatiu i per a ús personal.

El fet d'accedir a aquesta pàgina implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions i atribueix la condició de l'usuari del Portal i l'accés al mateix implica la seva acceptació sense reserves.

 

TITULARITAT DEL LLOC WEB

GRUPO OPTICALIA-SUN PLANET, S.L.U., inscrit en el Registre Mercantil de Madrid, Tom 25.328 , Foli 160 , Secció 8 , Full M - 456171 , amb CIF : B85345122

El domicili social de GRUPO OPTICALIA-SUN PLANET, S.L.U., queda establert, als efectes del present Avís Legal, en Parque Empresarial Euronova. C/. Ronda de Poniente, 14, Planta 1ª- A/B, 28760 Tres Cantos (Madrid).

Vostè pot posar-se en contacte amb nosaltres en els següents números de telèfon o e - mail:
Correu electrònic : info@opticalia.es
Tel : (+34) 91 806 55 00
Fax : (+34) 91 804 79 70

 

CONDICIONS D'UTILITZACIÓ DEL "WEB SITE"

L'usuari es compromet a utilitzar el "web site" d'acord amb l'establert en aquestes condicions d'ús. En cap cas, GRUPO OPTICALIA-SUN PLANET, S.L.U. serà responsable dels danys que pogués causar l'usuari per ús erroni o indegut en relacions amb tercers , sent responsabilitat única i exclusiva de l' usuari del "web site".

L'usuari assumirà totes les despeses, costos i indemnitzacions que poguessin derivar-se de processos iniciats contra ell per incompliment del que estableixen les condicions d'ús.

El "web site" només conté informació general sobre els serveis prestats per GRUPO OPTICALIA-SUN PLANET, S.L.U.

L'usuari del "web site" es compromet a no utilitzar el mateix o els seus continguts de forma contrària al que disposa la legislació vigent que sigui d'aplicació. En cap cas, GRUPO OPTICALIA-SUN PLANET, S.L.U. serà responsable de qualsevol interrupció o falta de continuïtat en l'accés a aquest "web site" causat per accions o omissions de GRUPO OPTICALIA-SUN PLANET, S.L.U. o de tercers.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Queden reservats tots els drets de propietat industrial i intel·lectual dels elements que integren el disseny gràfic de la seva pàgina web, els menús, botons de navegació, el codi HTML, els applets de Java o Java Script, els controls de Actives, els textos, imatges, textures, gràfics i qualsevol altre contingut del "web site" o, en qualsevol cas, disposa d'autorització per a la utilització d'aquests elements.

Així mateix, OPTICALIA GLOBAL HOLDING, S.A., és titular dels drets de propietat industrial derivats de l'ús de marques, signes distintius i noms comercials que figuren en el "web site", així com dels dominis www.opticalia.es i www.grupoopticalia.com.

GRUPO OPTICALIA-SUN PLANET, S.L.U., es reserva els drets de reproducció, modificació, adaptació, comunicació pública, manteniment, correcció d'errors, cessió, venda, lloguer, préstec i/o qualsevol altre dret de propietat intel·lectual o industrial que pugui correspondre-li sobre els continguts del "web site". Qualsevol exercici dels anteriors drets, amb independència del mitjà o forma en què es produïssin, requereix autorització prèvia i per escrit de OPTICALIA GLOBAL HOLDING, S.A.

En cap cas, GRUPO OPTICALIA-SUN PLANET, S.L.U., serà responsable de les possibles infraccions que en matèria de propietat intel·lectual i industrial pogués cometre qualsevol usuari del "web site".

GRUPO OPTICALIA-SUN PLANET, S.L.U., es reserva el dret a modificar el contingut i elements que integren el seu "web site", sense necessitat de comunicar-ho prèviament, quan ho estimi convenient d'acord amb l'exercici dels seus serveis.

GRUPO OPTICALIA-SUN PLANET, S.L.U. no es responsabilitza de la integritat i veracitat del contingut dels enllaços a les "web sites" als quals pugui accedir des de la pàgina web.

GRUPO OPTICALIA-SUN PLANET, S.L.U. posa a disposició dels usuaris un grup de professionals encarregats d'actualitzar i revisar la veracitat i la integritat del contingut de les informacions abocades en el "web site". No obstant això, donada la naturalesa del medi i els possibles riscos d'interrupció del servei, alteració de l'accés o dels continguts del "web site" per part de tercers, GRUPO OPTICALIA-SUN PLANET, S.L.U. exclou qualsevol responsabilitat que pogués sorgir dels continguts que figuren en el seu "web site".

Opticalia, Socio Fundador de la Asociación para el Desarrollo de la Experiencia de Cliente.